Racional d.o.o. Sarajevo
Grbavička 6, 7100 Sarajevo
E-mail: racional@bih.net.ba
Telefon: 033/710-500
Fax: 033/811-101